Monthly Archives: March 2007

Spletne urice #51: WindowsVista.si / Predstavitev WPF/E tehnologije

28.03.2007 ob 19:00, Kiberpipa, Ljubljana

WPF/E tehnologija je Microsoftov novi produkt, katerega namen je postati konkurenca razširjenemu Flash-u. Podobno kot Flash je tudi WPF/E namenjen za bogatejše in multimedijsko podprte spletne vsebine. Za razliko od klasičnih HTML spletnih strani, oba formata omogočata večji nadzor nad prikazano vsebino, lepše in bogatejše dinamične vsebine, ki se jih da interaktivno krmiliti z dodatno programsko kodo.

Za razliko od Flash-a pa WPF/E (Windows Presentation Foundation / Everywhere) sam po sebi ne vsebuje programske kode, pač pa se ga krmili kar “od zunaj” in sicer z jezikom javascript ali celo s pred-prevedenim C#. Pravzaprav se lahko večino grafičnih elementov (in tudi animacij in akcij) definira že kar v priloženi XAML datoteki, tako da se programska koda napiše le za v XAML-u nepodprte akcije. In ravno v tem je čar in prednost WPF/E-ja. Kajti s pomočjo javascripta in AJAX tehnologije lahko enostavno povežemo multimedijske vsebine z raznimi podatkovnimi strežniki in bazami. Tega Flash namreč ne omogoča na tako enostaven način.

Predavali bodo Sergej Maršnjak, Duška Mervar, Lea Cerar iz podjetja Renderspace

Spletne urice #50: Semantični splet – več kot le hype!

21.03.2007 ob 19:00, Kiberpipa, Ljubljana

Kje se semantični splet stika z vsakdanjo spletno realnostjo?
…to je vprašanje, na katerega si marsikdo po daljšem razmisleku poenostavljeno odgovori: “Ni stika!” Vendar – seveda, tak razmislek je napačen vsaj zaradi dveh zadev:

  1. zaradi idej semantičnega spleta, ki jih uporabljamo v vsakdanjem delu, in
  2. zato, ker semantične tehnologije (ne nujno v takojšnji neposredni povezavi s semantičnim spletom) omogočajo rešitve, ki segajo daleč preko današnje spletne prakse.

Na predavanju bom predstavil ideje in tehnologije relativno novega področja računalniške znanosti, ki ga imenujemo “semantični splet” (angl. semantic web), ki ima ambicijo postati splet nove generacije. Pogovarjali se bomo predvsem o tem, kaj je to semantični splet, kakšna orodja in pristopi so značilni zanj in predvsem kako to tehnologijo občutimo v sedanjosti in kako jo utegnemo občutiti v prihodnosti. Za spletne razvojnike pa ne bom podajal skupka orodij in receptov, ampak predvsem nekaj idej in prijemov, s katerimi lahko svoje izdelke naredite bolj “semantične”. Za uvod si preletite stran http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web.

Marko Grobelnik je raziskovalec na Institutu “Jožef Stefan” od ranih srednješolskih let naprej – vseskozi se ukvarja z računalništvom, kjer skuša povezovati tehnične veščine z reševanjem zahtevnih problemov v področju, ki se ga običajno imenuje umetna inteligenca. V zadnjem desetletju skupaj s skupino, ki je sedaj narasla na 15 vrhunskih raziskovalcev, intenzivno sodeluje na množici mednarodnih računalniških projektov s področja semantičnih tehnologij, strojnega učenja, analize velikih količin podatkov itd. Vseskozi je v tesnih stikih z vodilnimi podjetji, kot so Microsoft (s katerim sodeluje na večih projektih), Yahoo, British Telecom, itd., in množico uglednih akademskih inštitucij iz Evrope in ZDA.

…Markovo video bibliografijo najdete na naslovu http://videolectures.net/marko_grobelnik/

Spletne urice #49: The Firefox Desktop

14.03.2007 ob 19:00, Kiberpipa, Ljubljana

As traditional Desktop applications move into the browser, Firefox is leading the way in enabling Web developers. This talk will discuss the opportunities to hang your own UI off the Firefox chrome, but mostly will delve deep into the opportunities for Web developers to work with content to create richer Web applications as JavaScript moves from 1.7 to 2.0 in the upcoming Firefox 3.

Tradicionalne namizne aplikacije se selijo v brskalnike, s Firefoxom pa si spletni razvijalci utirajo nove poti. Predavanje bo osvetlilo možnosti integracije lastnih uporabniških vmesnikov v Firefoxov chrome, v glavnem pa se bomo poglobili v priložnosti za spletne razvijalce, da delajo z vsebinami in ustvarjajo bogatejše spletne aplikacije, kar bo omogočil premik JavaScripta z verzije 1.7 na 2.0 v prihajajočem Firefoxu 3.

Predavanje bo v angleščini.

Predaval bo Brian King, briks.si.